Ring til os på 21 75 13 77

Det personlige lederskab

Forlaget Ludox er et unikt specialforlag, der de sidste mere end 30 år har udgivet og solgt mere end 50.000 uddannelsesbøger målrettet mod detail- og servicebranchen i Danmark.

Læs om bogen “Det personlige lederskab”

Målgruppe for bogen:

Generelt alle med ledelsesansvar og specielt ledere i butikker og servicevirksomheder AU Retail-studerende – Faget – Det personlige lederskab i detailhandlen (obligatorisk)

Forord:

Ledelse og lederrollen i dag er ikke længere kun et spørgsmål om, at du skal beklæde en lederstilling og varetage en jobfunktion f.eks. i en butik eller i en servicevirksomhed. Det handler i langt højere grad om dig som person og din evne til at skabe gode kontakter til dine medarbejdere. Din personlige autoritet og succes som leder afhænger i høj grad af, om du er i stand til på baggrund af din personlighed, adfærd og kommunikation at skabe tillid, respekt og motivation til at samarbejde om at opfylde specifikke fælles målsætninger blandt medarbejdere.

Din personlige autoritet kommer indefra og forudsætter, at der er overensstemmelse mellem dine indre tanker og følelser, og det du kommunikerer udadtil som leder. Undersøgelser viser, at dine ord og din tale har langt mindre betydning, for hvordan andre mennesker opfatter din kommunikation end den nonverbale kommunikation, der består af mange elementer som kropssprog, stemmeføring, talehastighed, åndedræt, øjenkontakt mv., som alt sammen er styret helt ubevidst af dine tanker og følelser. Tidligere omfattede ledelse i overvejende grad kontrol af, om medarbejderne løste arbejdsopgaverne på en hurtig og tilfredsstillende måde. I dag er hovedkravet til lederen meget anderledes. Det vigtigste er nu lederens evne til at opbygge fælles visioner og skabe engagerede, ansvarlige og selvstændige medarbejdere, der arbejder sammen om at realisere målene i butikskonceptet eller i virksomhedsplanen uden behov for en løbende kontrol fra lederens side.

Lederen i dag har på denne baggrund ansvaret for en meget kompliceret ledelsesproces, der kan opdeles i følgende hovedområder:

1. Forstå hvad butikkens koncept eller virksomhedsplan indeholder af krav, formulere konkrete mål for driften og samtidig være i stand til at kommunikere mål og forventninger klart og tydeligt ud, så alle medarbejdere kan forstå, hvad de skal gøre og hvorfor.

2. Motivere medarbejderne og gøre dem i stand til at bidrage bedst muligt til at nå de opstillede målsætninger for butikken/virksomheden.

3. Altid gå forrest, vise vejen og være det gode eksempel for alle medarbejdere.

4. Engagere medarbejderne og hjælpe dem til at gøre hvad der er brug for. Give dem lyst til at udføre opgaverne, og at få dem til at føle, at deres indsats er vigtig for og værdsat af butikken/ virksomheden. Opgaven og succeskriteriet for lederen i dag er at opfylde kravene i punkt 1 og 2 samtidigt. Det kræver for det første en række faglige kompetencer for at kunne forstå indholdet i butikskonceptet eller virksomhedsplanen og for at formulere de nødvendige mål i driftsplanen. For det andet, og mere vigtigt, kræver det også en række personlige kompetencer med henblik på at kunne motivere og engagere medarbejderne til at optimere driften og nå målene.

Den måde, du vælger som leder at løse opgaverne i punkt 1 og 2 på set under et, betegnes det personlige lederskab, og er emnet for denne bog. Første del af bogen handler om ledelse generelt og brugen af en række praktiske ledelsesværktøjer til planlægning, kontrol og driftsovervågning i forhold til punkt 1. I anden del af bogen er teorier og værktøjer (til brug i punkt 2) rettet mod din personlighed, adfærd, menneskesyn og lederstil mv. Formålet er at sikre, at du bliver i stand til at motivere og engagere dine medarbejdere til at nå de mål, som du er ansvarlig for og bliver vurderet ud fra som leder.

Forfatter Flemming Sørensen

Nuværende stilling:
Direktør og indehaver af Forlaget Ludox – detailbøger

Detailbaggrund:
Cand. merc. afsætning – speciale detailhandel Coop Calgary Canada
Etablering og leder af Detailhandelsakademiet
Udvikler af offentlige detailuddannelser
Inspektør Detaildivisionen Grenaa Handelsskole
(specialafdeling for landsdækkende detailuddannelse)

Forfatter Kristine Hejgaard

Nuværende stilling:
Indehaver af KRISTINE HEJGAARD human ressource – HR rådgivning og kursusledelse

Erhvervsbaggrund:
HR chef i kædecenter bag:
Inspiration, Kop&Kande, Din Aktive Isenkræmmer, De Frie Isenkræmmere, PS:El, Lampeland og Hvidt&Frit
Uddannelseskonsulent og kursusleder hos Contra
Uddannelseskonsulent og kursusleder Detailhandlens Udviklingscenter, Handelsfagskolen i Odder

Nuværende stilling:
Indehaver af KRISTINE HEJGAARD human ressource – HR rådgivning og kursusledelse

Erhvervsbaggrund:
HR chef i kædecenter bag:
Inspiration, Kop&Kande, Din Aktive Isenkræmmer, De Frie Isenkræmmere, PS:El, Lampeland og Hvidt&Frit
Uddannelseskonsulent og kursusleder hos Contra
Uddannelseskonsulent og kursusleder Detailhandlens Udviklingscenter, Handelsfagskolen i Odder